Stichting Argus - Doel

 
 
 

Doel:

De bevordering van een duidelijk historisch beeld van de Scheepsbouw, Scheepsmachinebouw en Scheepvaart, gerelateerd aan Heusden en het bijeenbrengen, behouden en beheren van historisch relevant materiaal, als tekeningen, (schaal-)modellen, gereedschap, etc.


De stichting tracht dit doel te bereiken door het verzamelen, behouden, beheren en in bruikleen geven van genoemd historisch materiaal en verder het inzamelen van fondsen en geven van financiële steun aan projecten met het oogmerk om het doel te bereiken.

Het RSIN nr van de Stichting “Argus” is 8521.57.368 en het KvK nr 565 01 609


Contactgegevens:

   Stichting “Argus”

   P/A Niklaasberg 6

   4822 SN Breda


Bestuursleden:

  1. -Reinier J. Rijke, voorzitter

  2. -Adriaan van der Pol, penningmeester

  3. -Gerrit Smits

  4. -Jaap Kouwenhoven

You’re visitor nr

(since July 2014)